Home > Revuo Kontakto

Kontakto estas dumonata, ĉefe porjunulara revuo pri landoj, popoloj, kulturoj, socio kaj politiko. Ĝi estas revuo de TEJO eldonata de UEA kaj legata en ĉ. 90 landoj.

Individuaj membroj kaj patronoj de TEJO ricevas Kontakto-n aŭtomate. Aliaj povas aboni ĝin pere de UEA-kotizperantorekte ĉe UEA (prezoj varias depende de la lando). Eblas ankaŭ kolektivaj abonoj (ekde 6 ekzempleroj) kun rabato de 40%! 

La paĝaro de la revuo · Kontakto en Vikipedio

 

Numeroj de 2014

Kutime la numeroj de Kontakto proponas ĉefartikolojn, sed en ĉiu numero publikiĝas ankaŭ diverstemaj materialoj, kaj aldone granda intervjuo kaj movada rubriko TEJO-Tutmonde. La ĉefartikoloj de Kontakto en 2014 estas:

 • 2014:3. Minoritatoj kaj diskriminacio en fikciaj universoj
 • 2014:3. Minoritatoj kaj diskriminacio en fikciaj universoj
 • 2014:4. Ludi[Konkure aŭ kunlabore?]
 • 2014:4. Ludi[Konkure aŭ kunlabore?]
 • 2014:5. Manĝkutimoj, manĝaĵoj kaj malsato
 • 2014:5. Manĝkutimoj, manĝaĵoj kaj malsato
 • 2014:6.Kiu estas la malamiko?[En mond’ eterne militanta]
 • 2014:6.Kiu estas la malamiko?[En mond’ eterne militanta]

Numeroj de 2013

La temoj emfazitaj de Kontakto en 2013 estis:

 • 2013:1. La mistera lingvo de la Okulistoj[per la elkodigo de 250-jara malnova ĉifro, oni malkovris sekretan societon]
 • 2013:2. Mia malkovro de Japanio[kunspertu tiun vojaĝon per la detala rakonto de Ĵenja Amis]
 • 2013:3. Kanabo[kulpa aŭ senkulpa?]
 • 2013:4. La Sennaĝila Foceno[ĉe la rando de pereo]
 • 2013:5/6. Samseksemo[kaj la GLAT-situacio en la mondo]

Post la eldono de papera numero, pere de la reta Teko de UEA en la reto ekhaveblas ankaŭ la reta versio de la revuo por TEJO-membroj kaj ĉiuj Kontakto-abonantoj (bv. enmeti vian salutvorton kaj pasvorton, kaj tiam ĉe la maldekstra flanko elektu TEKO-n, sub ĝi KONTAKTO-n).

Kunlaborado

Aŭtoroj kaj kunlaborantoj de Kontakto venas el la tuta mondo, kaj oni povas kontribui sian (prefere originalan) artikolon al la revuo. La aŭtoroj ricevas senpagan ekzempleron de la revuo.

Kontakto por blinduloj

Blinduloj kaj malfortvidantoj povas ricevi voĉlegitan eldonon senpage. Necesas sendi du 90-minutajn kasedojn al Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando, kun poŝta glumarko de “Cécogramme” (viro kun blanka bastono).

Redakcio

‘Kontakto’, p/a Rogener Pavinski,

Rua José Guidini Jr. 229, 14093-540 Ribeirão Preto – SP., Brazilo

Retpoŝto: kontakto [ĉe] tejo.org

Redaktoro: Rogener PAVINSKI (Brazilo)

Grafikado: Romulo FELÍCIO (Brazilo)

Korektado: Rob MOERBEEK (Nederlando)

Eldonanto, administrado, abonoj, anoncoj

UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31 10 436 10 44 Fakso: +31 10 436 17 51 Ret-adreso: uea ĉe co.uea.org.

Fot. kapa Tina Tišljar, ĉefa Łukasz Żebrowski, ambaŭ el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA