Home > Dokumentoj

Sekve vi trovos aron da gravaj dokumentoj de TEJO.

RegularojStrategio | Politikaj poziciojKODEJO | Jarraporto | Cirkulero

 

Regularoj

Nia funkciado baziĝas sur la jenaj formalaj regularoj:

Strategia laborplano

La laborplano estas dokumento valida dum kelkaj jaroj kreita dum malferma procezo, kiu prezentas organizajn necesojn, celojn kaj farendajn agojn de la organizo. Ni uzas ĝin por fokusigi niajn rimedojn en la direkton kiun niaj aktivuloj pensas ke ni devas iri, kaj por konatigi niajn strategiajn prioritatojn.

Politikaj pozicioj

Ĉi tiuj dokumentoj utilas kiel gvidilo por niaj eksteraj reprezentantoj sed ankaŭ utilas por niaj membroj por kompreni la poziciojn de la organizo en kiu oni estas.

KODEJO

Ili estas la sigloj de Kompleta Demandaro por Esperantaj Junularaj Organizoj, enketo de TEJO kun la celo scii pli pri tio kion faras kaj kiel fartas niaj landaj kaj fakaj sekcioj:

Jarraporto

Temas pri agadraporto publikigata ĉiujare, sed farata ĉiun duonjaron, pri niaj diversaj komisionoj kaj servoj koncernanta periodon inter IJK (Internacia Junulara Kongreso) kaj sekva IJK:

Cirkulero

Ĉiumonate niaj postenuloj (reprezentantoj de landaj sekcioj, estraranoj…) kontribuas al la cirkulero sciigante kion ili faris dum la monato. Escepto estas somere, kiam oni raportas samtempe por julio kaj aŭgusto.