Home > Aktiviteter > Seminarer

(Esperanto) UEA-konto

Universala Esperanto-Asocio (UEA) havas internan kontosistemon por siaj membroj. Se oni havas sufiĉan krediton en sia konto, oni povas peti pri la ĝiro mesaĝante al financoj@co.uea.org. Eblas ĝiri ankaŭ pere de landaj perantoj. Farante la ĝiron bonvolu priskribi ke temas pri donaco por TEJO kaj indiki la celon de la kontribuo (ekzemple "Afrika IJK").

(Esperanto) Pagokarto

Bonvolu uzi sekuran formularon en la retpaĝo de UEA. Indiku viajn personan kaj familian nomon, kaj retpoŝtan adreson. Ĉe la pago-celo elektu "Donaco al TEJO". Bonvolu ankaŭ precizigi celon de la kontribuo ĉe la kampo "Akompanaj notoj, klarigoj" (ekzemple "Afrika IJK"). Sekve bonvolu indiki la sumon de la kontribuo, tipon kaj numeron de via karto, la tri-ciferan kontrolnumeron (CVV), kiu troviĝas dorse de la karto kaj la daton de valideco de la karto.

PayPal

(Esperanto) Banka Ĝiro

Ĝirojn per banko bonvolu sendi al bankokonto de TEJO:

IBAN: NL40 BUNQ 2291 0039 33
BIC/SWIFT: BUNQNL2A
(konto en banko bunq B.V. adreso: PO Box 56657, Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdamo, Nederlando)

Atentu pri eventualaj aldonaj bankokostoj kiujn la bankoj povus subtrahi de la sendota sumo. Pagoj inter SEPA-landoj (EU-landoj, Islando, Liĥtenŝtejno, Monako, Norvegio kaj Svislando) okazas kiel enlandaj pagoj, ofte sen aldonaj kostoj.

 

Seminarer

TEJO afholder seminarer om meget forskellige emner, f.eks. sprogrettigheder, Europa og undervisning af unge aktive. De bliver arrangeret flere gange om året af TEJO i samarbejde med TEJOs faglige grupper og landsorganisationer.Man kan også deltage som TEJOS repræsentant i træningsseminarer arrangeret af f.eks. europæiske institutioner. Vores seminarer er en rigtig god måde at få kontakt med andre TEJO-medlemmer og organisationen selv på.

Generellt om seminarerne

Set udefra, er TEJOs seminarer én af de første aktiviteter, som man bemærker. De:

  • bliver holdt regelmæssigt mindst én gang om året.
  • behandler forskellige aktuelle emner.
  • indeholder oftest flere træningspas.
  • er lejlighedsvis åbne for ikke-esperantotalende. Disse seminarer spiller en vigtig rolle for TEJOs forbindelser udadtil.

Under seminarerne er esperanto værktøj, arbejdssprog eller filosofi, som skal bruges til at løse kommunikations- og andre problemer i det moderne samfund. Her er esperanto ikke et emne i sig selv.

Set indefra, giver seminarerne vores medlemmer næsten uafhængigt af deres finansielle kræfter mulighed for at:

  • mødes og at lære hinanden at kende ”i den reelle verden” (Internettet er fint, men det har sine begrænsninger.)
  • udveksle erfaringer og idéer
  • påbegynde og realisere samarbejde.
  • finde ud af meget mere. 🙂

Hvis du kunne tænke dig at være med til at organisere seminarer, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag, så skriv til gro.ojetnull@joiranimes.

Hvordan fremmer seminarerne vores bestræbelser?

TEJOs seminarer giver centrale personer i TEJO mulighed for at mødes, samle erfaringer om konkrete emner og at udvikle projekter. Under vores seminarer er der blevet søsat forskellige store projekter, f.eks.:

  • lernu! – en milesten i sprogundervisningsteknikken, for tiden det mest brugte værktøj for esperanto-undervisning (og for at reklamere for esperanto) på over 40 sprog (med mange tusind tekstblokke) i over ti lande, brugt af mange tusinde studerende.

Lejlighedsvis bliver seminarer arrangeret i samarbejde med en ikke-esperanto-organisation. Det hjælper til at gøre esperanto mere synligt i et positivt lys blandt ikke-esperantister. Mindst et fhv. TEJO-bestyrelsesmedlem blev på et sådant seminar begejstret for esperanto.

Fot. kapa Łukasz Żebrowski, el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA; ĉefa el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA