Home > Ủy ban và Ủy viên

Uỷ Ban

Những thành viên của TEJO hoạt động trong khuôn khổ của các ủy ban. Theo điều lệ của ban chấp hành, mỗi đại biểu phải là thành viên của ít nhất 1 ủy ban. Bạn có thể đọc thêm về công việc của các ủy ban tại thông tin về đại biểu mới. Bạn có thể được biết thêm thông tai tại kênh hướng dẫn về các ủy ban. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào đặc biệt hơn, vui lòng liên hệ theo địa chỉ của ủy ban. Tại đây bạn có thể nhìn thấy danh sách liên lạc.

Ủy ban ngoại giao

TEJO đang là thành viên của tổ chức Cộng Đồng thanh niên châu âu và Gặp gỡ kết hợp quốc tế của các tổ chức thanh niên, ở đó chúng ta cộng tác với những tổ chức thanh niên châu âu và quốc tế khác với mục đích vận động hành lang chính trị. Ủy ban ngoại giao của TEJO chịu trách nhiệm về vấn đề ngoại giao của TEJO.

Ủy ban thông tin

Ủy ban về phong trào

TEJO thành lập các ủy ban để kết nối những thành viên tích cực ở những vùng/châu lục. Với mục đích mọi người có thể cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, ý tưởng và thông tin về hoạt động của mình, giúp đỡ phong trào của những nước láng giềng, nơi mà vẫn chưa hình thành phong trào QTN, thiết kế các ấn phẩm để quảng bá trong tiếng địa phương, cùng tổ chức những hội thảo, gặp mặt, tham gia và các dự án…Có phải bạn muốn tham gia vào ủy ban về phong trào tại khu vực của bạn ? Có phải bạn biết những thành viên khác ở đất nước hay vùng của bạn sẵn sàng cộng tác với chúng tôi ?

Ủy Ban Văn Hóa

Ủy ban văn hóa của TEJO mong muốn trở thành nơi hội tụ của những ý tưởng với mục đích sáng tạo và phát triển những ý tưởng về nghệ thuật từ những thành viên của mình và từ phong trào thanh niên nói chung. Văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, phim… là lĩnh vực hoạt động của chúng ta.

Ủy ban đào tạo

Ủy ban này gắn những người có kinh nghiệm và muốn truyền đạt lại cho những thành viên khác của TEJO về nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc muốn học về phương pháp đào tạo. Ủy ban có định hướng về những chủ đề và kế hoạch để đào tạo trong khuôn khổ của những sự kiện QTN. Có phải bạn đang có khả năng về lĩnh vực nào đó và muốn chia sẻ cùng những nhà QTN khác ? Có phải bạn muốn học cách làm thế nào để thành công chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác hay bạn muốn giúp đỡ thành viên khác thành những người đào tạo giỏi ? Bạn đang được chào mừng đến với ủy ban đào tạo !

Ủy ban về Pasporta Servo

Ủy ban thiếu niên

 

Ủy ban thiếu niên quân của TEJO được thành lập vào năm 2010 để đáp ứng nhu cầu về độ tuổi mà các thành viên ở đó thường xuyên “Biến mất” từ phong trào. Trên thực tế thanh niên dưới 18 tuổi ít có cơ hội tham gia gặp gỡ trong những sự kiện của QTN. Trong khi Đại hội thiếu nhi QTN đã có 1 độ tuổi khác, và sự kiên thanh niên vẫn chưa hoàn toàn thích hợp cho lứa tuổi thiếu niên. Và hiện nay những dự án cho lứa tuổi thiếu niên vẫn đang rất ít, đã đến lúc cho sự thay đổi!

Ủy ban về khoa học và chuyên ngành

Ủy ban về khoa học và chuyên ngành tồn tại để những nhà khoa học, những người yêu khoa hoạc và những người trẻ có chuyên môn có thể gặp gỡ nhau giao lưu và cùng hoạt động trong lĩnh vực của mình và bằng QTN. Những hoạt động chính của ủy ban là : (giúp đỡ) đăng những bài bào trong tạp chí khoa học, quan tâm đến chủ đề thường trực trong Kontakto, tổ chức những bài hội thảo về khoa học trong những sự kiện thanh niên và cộng tác với các tổ chức, nhà khoa học QTN khác. Để tham gia và cùng làm việc trong lĩnh vực mới này, vui lòng liên hệ  tới gro.ojetnull@afs!

Ủy ban về phương thức con người

Chúng tôi đang cố gắng để tất cả thanh niên những người yêu thích QTN có thể tìm được cho mình cơ hội họat động trong TEJO. Điều này đăc biệt quan trọng trong việc chú ý đến sự hiện diện của TEJO, để cho những thành viên mới hay trên mạng internet toàn cầu, từ những cuộc gặp gỡ, hay của những quốc gia thành viên có thể tìm kiếm cho mình phương thức hoạt động thích hợp. Thêm vào đó, tất cả mọi người cần nhận biết chắc chắn về công theo khả năng được thông tin một cách tốt nhất, hiệu quả nhất và với không khí làm việc vui vẻ nhất. Để làm được điều này chúng tôi đang cố gắng đào tạo những thành viên tích cực về phương pháp con người, làm việc theo nhóm, và để hỗ trợ một cách có hiệu quả cho việc bắt đầu tham gia vào nhiệm vụ chúng tôi đã viết những chỉ dẫn, công cụ hỗ trợ cho những công việc và vai trò khác nhau. Có phải bạn là thành viên mới và không có đủ thông tin ? Có phải bạn là thành viên tích cực  và muốn chia sẻ về chủ đề này ? vui lòng liên hệ tới gro.ojetnull@rh!

Ủy ban bình chọn

Ủy ban bình chọn đang là 1 phần của TEJO, Bạn có thể biết thêm về sự tồn tại và hoạt động của nó tại Điều khoản về việc chọn đại biểu TEJO. Nhiệm vụ của nó là lựa chọn những ứng cử cho vai trò đại biểu, ủy viên ( và cũng là những người tự ứng cử ), đánh giá những ứng cử viên và trình bày tới ban chấp hành những ý kiến để lựa chọn ban chấp hành mới, ủy viên mới cho TEJO. Ủy ban bình chọn làm việc trong khoảng thời gian giống như ban chính ban chấp hành, sau khi lựa chọn xong ban chấp hành và làm việc đến lúc lựa chọn ban chấp hành mới ( thông thường là 2 năm sau đó). Bạn có thể gửi thông tin về địa chỉ hòm thư gro.ojetnull@onoisimok.atkele – hãy gửi đơn ứng cử của bạn ( hay đề cử..) tại đây.

Ủy ban lựa chọn hiện nay bao gồm :

  • Albert Stalin GARRIDO, Filipinoj
  • Romualda JEZIOROWSKA, Pollando
  • Quentin WEBER-SEBAN, Francio

Biên Tập

Những ủy viên độc lập đang làm biên tập cho những ấn phẩm của TEJO. Những nhà biên tập hiện nay đang là