Home > Štruktúra > Čestné tituly

Predpisy TEJO uvádzajú, že TEJO môže mať čestných predsedov a čestných členov podľa Predpisu o čestných členoch a čestných predsedoch TEJO oceňujú nie viac ako jednu osobu v jednom roku. Návrh na voľbu čestného člena alebo čestného predsedu podáva vedenie organizácie, 10 členov výboru alebo 25 individuálnych členov z aspoň 5 krajín. Čestných členov a čestných predsedov volí Výbor TEJO.

Čestní predsedovia TEJO

pani E. van Veenendaal-Bouwes, Holandsko (1947–1966)

pán G. Becker, Nemecko (1964–2008)

profesor doktor H. Tonkin, USA (1971)

profesor doktor R. Corsetti, Taliansko (1973)

doktorka F. Szabó-Felső, Maďarsko (1975)

pani C. Nourmont, Luxembursko (1978)

doktor S. Tsiturdis, Grécko (1979)

profesor doktor A. Wandel, Izrael (1989)

Čestní členovia TEJO

  1. Gabalda, Francúzsko
  2. Tarrant, Spojené kráľovstvo
  3. Gončarov, Rusko
  4. Ederveen, Holandsko

Doživotní patróni TEJO

podporujúci kategórie

pani A.J. Bakker-ten Hagen, Holandsko

pán D. Besseghini, Taliansko

pani C. Bracke, Belgicko

doktor S. Bosga, Švédsko

pán J. Brozovsky, USA

pán Manuel M. Campagna, Kanada

pani P. de Caspary, Nórsko

pán R. Clerici, Taliansko

pán K. Peder Hoff, Nórsko

pani Honda Machimura Terumi, Japonsko

doktor B. Johnson, Kanada

pani E. Kehlet, Dánsko

pani K. Kikusima, Japonsko

pán A. Kronenberger, Nemecko

pán J. Stryhn Meyer, Luxembursko

pán R. Moerbeek, Holandsko

pán B. Moon, Luxembursko

pani B. Muizelaar-Borger, Holandsko

pán J. Nordfalk, Nepál

pán A. Ruysschaert, Luxembursko

pán Sibayama Z., Japonsko

pán T. Sormunen, Fínsko

pani I. Tautorat, Nemecko