Home > Komisie a ich členovia

 

Komisie

V TEJO fungujú komisie, v ktorých pracujú individuálny členovia TEJO. Podľa predpisu výboru každý člen výboru TEJO musí byť členom aspoň jednej komisie. O prácu v komisiách si môžeš prečítať v sprievodcovi pre nových členov komisií. Rovnako sa môžeš zoznámiť so sprievodcom o vedení komisií. Pre ďalšie a špecifickejšie informácie napíš na adresu príslušnej komisie. Tu môžeš vidieť zoznam všetkých emailových konferencií.

 

 

Komise pro vonkajšie vzťahy

TEJO je členom Európskho mládežníckeho fóra a Medzinárodného koordinačného stretnutia mládežníckych organizácií, kde spolupracujeme s ostatnými európskymi a svetovými organizáciami cielene na politické lobovanie. Komisia pre vonkajšie vzťahy sa stará o vonkajšie vzťahy TEJO.

Za vonkajšie vzťahy s OSN a Medzinárodným koordinačným stretnutím mládežníckyh organizácií zodpovedá Francesco MAURELLI (Taliansko/Nemecko).

Za vonkajšie vzťahy s organizáciou UNESCO a UNITED zodpovedá Sasha MURR (Ukrajina/ Veľká Británia).

Vonkajšie vzťahy v Európskom mládežníckom fóre: voľná pozícia

 

Komisia pro informovanie

 

Komisia pre regionálnu činnosť

TEJO zriadilo komisie pre spojenie aktívnych členov, ktorý žijú v rovnakom regióne alebo v rovnakej časti sveta. Cieľom je, aby si títo členovia mohli pravidelne vymieňať skúsenosti, nápady a informácie o svojej činnosti, pomôcť iniciovať hnutia v susedných zemiach, kde momentálne nie sú aktívni esperantisti, vytvoriť propagačné materiály v národných jazykoch, spoluorganizovať mládežnícke stretnutia, semináre, spoločne sa zúčastňovať rôznych projektov, atď. Chceš sa zapojiť do komisie pre regionálnu činnosť vo svojom regióne? Poznáš ostatných aktívnych esperantistov vo svojej krajine alebo regióne, ktorí by radi spolupracovali? Kontaktuj nás: gro.ojetnull@rek

Komisia pre kultúru

Kultúrna komisia TEJO má za cieľ byť miestom stretávania ideí a ľudí, ktorých cieľom je posilniť a rozrásť možnosti umeleckého vyjadrenia svojich členov a mládežníckeho hnutia všeobecne. Literatúra, hudba, plastika, fotografia a kinematografia patria medzi naše oblasti činnosti.

Komisia pre školenie aktívnych členov

Táto komisia spája ľudí, ktorí chcú školiť ostatných členov TEJO v najrôznejších témach alebo ktorí sa chcú učiť ako školiť ostatných. Komisia spoločne vymýšľa témy a plány pre školenia prebiehajúce počas rôznych esperantských stretnutí. Máš schopnosti, ktoré chceš zdieľať s ostatnými esperantistami? Chceš sa učiť ako úspešne zdieľať svoje schopnosti s ostatnými alebo chceš pomôcť ostatným stať sa dobrými školiteľmi? Potom si vítaný v komisii pre školenie!

Komisia pre Pasporta Servo

 

Komisia pre činnosť dospievajúcich

Komisa TEJO pre činnosť dospievajúcich vznikla v roku 2010 aby sa zamerala na potreby vekovej kategórie, ktorá sa často „stráca“ z esperantského hnutia. Mládež pod 18 rokov má v skutočnosti málo príležitostí pre stretávanie sa s esperantistami. Medzinárodný detský kongres ma inú cieľovú skupinu, zatiaľ čo mládežnícke stretnutia taktiež nie sú úplne vhodné pre dospievajúcich. Rovnako je aj malá ponuka rôznych projektov, ktoré by boli cielené na dospievajúcich. Prišiel čas zmeniť túto situáciu!

Komisia pre vedeckú a odbornú činnosť

Komisia TEJO pre vedeckú a odbornú činnosť existuje preto, aby sa mládež so záujmom o vedu a rôzne obory ľudskej činnosti mohla spájať a pracovať vo svojom obore v esperante. Medzi aktivitami komisie je: (pomôcť) publikovať články v Scienca Revuo, zaistiť stálu rubriku v časopise Kontakto, organizovať vedecké prednášky počas mládežníckych stretnutí a spolupracovať s ostatnými esperantskými vedeckými organizáciami. Pre spoluprácu v tejto práci alebo ak máš návrhy nových oblastí činnosti, napíš na gro.ojetnull@afs!

 

Komisia pre ľudské zdroje

Pracujeme pre to, aby všetci mladí, ktorí by radi pracovali pre esperanto, našli pre seba vhodnú možnosť to robiť v rámci TEJO. Aby sme toto dosiahli, je dôležité dávať pozor na transparentnosť TEJO, aby nováčikovia ako z internetového sveta, tak zo stretnutia i z regionálnych sekcií mohli pre seba nájsť vhodnú možnosť zapojenia. Najviac je potrebné všetkým zaistiť prácu v dobrých podmienkach, ak je to možné tak informovane, efektívne a v dobrom prostredí. Aby sme toto dosiahli, usilujeme sa o rozvoj aktívnych členov v oblasti riadenia ľudí, tímovej práce a pre napomáhanie efektívneho predávania znalostí a zapojenia vytvárame sprievodcov, pomocné materiály pre rôzne úlohy a role. Si nováčik a nenachádzaš dostatok informácií? Si aktívny a máš čo povedať k týmto témam? Napíš na gro.ojetnull@rh!

 

Komisia pre možnosti pohybu

 

Komisia pre vzdelávanie

 

Volebná komisia

Volebná komisia je orgánom TEJO, ktorej existencia a fungovanie je popísané v Predpise o voľbe vedenia. Jej úlohou je zbierať kandidatúry do vedenia (a taktiež samostatne osloviť možných kandidátov), zhodnotiť kandidátov a predstaviť výboru návrhy na voľbu nového vedenia. Volebná komisia pracuje v rovnakom funkčnom období ako vedenie, takže je volená v nepárnych rokoch (po voľbe vedenia) a pracuje do voľby nového vedenia (obvykle dva roky). Komisiu je možné kontaktovať na emaile gro.ojetnull@onoisimok.atkele – pošlite svoje kandidatúry (a návrhy apod.). Aktuálna volebná komisia má týchto členov:

  • Paweł FISCHER-KOTOWSKI (Poľsko/Holandsko)
  • Rogier HUURMAN (Holandsko)
  • Alexandre RAYMOND (Francúzsko/Brazília)

 

Redaktori

Ako samostatní komisári pracujú redaktori publikácií TEJO. Aktuálnymi redaktormi sú: