Home > (Esperanto) Agadoj > Semináre

(Esperanto) UEA-konto

Universala Esperanto-Asocio (UEA) havas internan kontosistemon por siaj membroj. Se oni havas sufiĉan krediton en sia konto, oni povas peti pri la ĝiro mesaĝante al financoj@co.uea.org. Eblas ĝiri ankaŭ pere de landaj perantoj. Farante la ĝiron bonvolu priskribi ke temas pri donaco por TEJO kaj indiki la celon de la kontribuo (ekzemple "Afrika IJK").

(Esperanto) Pagokarto

Bonvolu uzi sekuran formularon en la retpaĝo de UEA. Indiku viajn personan kaj familian nomon, kaj retpoŝtan adreson. Ĉe la pago-celo elektu "Donaco al TEJO". Bonvolu ankaŭ precizigi celon de la kontribuo ĉe la kampo "Akompanaj notoj, klarigoj" (ekzemple "Afrika IJK"). Sekve bonvolu indiki la sumon de la kontribuo, tipon kaj numeron de via karto, la tri-ciferan kontrolnumeron (CVV), kiu troviĝas dorse de la karto kaj la daton de valideco de la karto.

PayPal

(Esperanto) Banka Ĝiro

Ĝirojn per banko bonvolu sendi al bankokonto de TEJO:

IBAN: NL40 BUNQ 2291 0039 33
BIC/SWIFT: BUNQNL2A
(konto en banko bunq B.V. adreso: PO Box 56657, Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdamo, Nederlando)

Atentu pri eventualaj aldonaj bankokostoj kiujn la bankoj povus subtrahi de la sendota sumo. Pagoj inter SEPA-landoj (EU-landoj, Islando, Liĥtenŝtejno, Monako, Norvegio kaj Svislando) okazas kiel enlandaj pagoj, ofte sen aldonaj kostoj.

Semináre

TEJO organizuje semináre k rôznym témam ako sú jazykové práva, Európa a školenie aktívnych členov. Konajú sa niekoľkokrát ročne a sú organizované ako TEJO, tak aj v spolupráci s odbornými a regionálnymi sekciami. Taktiež je možné sa zúčastniť školenia organizovanými napr. inštanciami EÚ ako reprezentant TEJO. Naše semináre sú výborný spôsob ako sa zoznámiť s ostatnými členmi TEJO a organizáciou samotnou.

Všobecne o seminároch

Z vonkajšieho pohľadu sú semináre medzi prvými zaznamenanými aktivitami TEJO. Semináre:

  • sa pravidelne konajú aspoň raz ročne
  • pokrývajú rôzne aktuálne témy
  • najčastejšie obsahujú školiace prvky
  • často sú otvorené i neesperantskému svetu a majú dôležitú rolu pre vonkajšie vzťahy

Počas semináru sa esperanto obvykle objavuje ako prostriedok, pracovný jazyk alebo filozofia pre riešenie komunikačných a iných problémov modernej spoločnosti a nie je témou samo o sebe.

Pohľadom zvnútra semináre dávajú mladým členom esperantského hnutia takmer úplne nezávisle na ich finančných možnostiach :

  • stretnúť sa a zoznámiť sa „v realite“ (Internet je dobrý, ale má svoje obmedzenia)
  • vymeniť si skúsenosti a nápady
  • začať a realizovať spoluprácu
  • a ešte omnoho viac

Ak máš záujem o spoluprácu na organizovaní seminárov, ak máš otázku, pripomienku alebo návrh, napíš na gro.ojetnull@joiranimes.

Ako semináre pomáhajú rozvíjať hnutie?

Semináre od TEJO pomáhajú skalným aktivistom stretnúť sa, získať skúsenosti s konkrétnymi témami a rozvíjať projekty. Počas týchto seminárov sa narodilo mnoho projektov, napr.:

  • lernu!– základný krok v technikách jazykovej výuky, v súčasnosti používané ako hlavný nástroj pre učenie esperanta (a reklama pre esperanto) v niekoľko desiatkach jazykov (niekoľko tisíc textových reťazcov) v desiatkach krajín a tvorený niekoľko tisíckami užívateľov

Čas od času sa semináre konajú i v spolupráci s neesperantskými organizáciami, čo pomáha k zviditeľneniu esperanta v dobrom svetle. Aspoň jeden člen zo súčasného vedenia TEJO bol navedený na esperanto práve počas týchto seminárov.