Home > Sekcioj

Landaj sekcioj

La landaj sekcioj ludas gravan rolon en la laboro de TEJO. La Komitaton partoprenas reprezentantoj de la landaj sekcioj kaj decidas pri la ĝenerala agado de TEJO.

Ni ĉiam ĝojas pri novaj landaj sekcioj (kutime por unu lando, unu sekcio). Vi povas ekscii pli en la paĝo Kiel iĝi sekcio.

Lando Landa sekcio
Argentino Juna Esperantistaro Argentina (JEA)
Aŭstrio Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ)
Benino Benina Organizo de Junaj Esperantistoj (BOJE)
Brazilo Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)
Britio Junularo Esperantista Brita (JEB)
Bulgario Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)
Burundo Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)
Ĉeĥio Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ)
Ĉinio Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)
Danio Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)
Finnlando Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
Filipinoj Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
Francio Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)
Germanio Germana Esperanto-Junularo (GEJ)
Grekio Junulara Sekcio de HEA
Haitio Haita Esperanto Junulara Asocio
Hispanio Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)
– Katalunio Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)
Hungario Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)
Irano Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)
Israelo Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)
Italio Itala Esperantista Junularo (IEJ)
Japanio Japana Esperanto-Junularo (JEJ)
Kanado Junularo Esperantista Kanada (JEK)
Kolombio KolombEJO
Kongo (Dem. Resp.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo
Korea Resp. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)
Kroatio Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)
Kubo Junulara sekcio de KEA (JSK)
Litovio Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)
Madagaskaro Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)
Meksiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)
Nederlando Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)
Nepalo Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)
Norvegio Norvega Junularo Esperantista (NJE)
Pollando Pola Esperanto-Junularo (PEJ)
Portugalio Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)
Rumanio Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)
Rusio Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)
Serbio Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)
Slovakio Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ)
Svedio Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)
Togolando Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)
Ukrainio Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)
Usono Usona Esperantista Junularo (USEJ)
Vjetnamio Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)

 

Fakaj sekcioj

Same niaj du fakaj plenumas gravan rolon en la agado de TEJO:

  • BEMI (Biciklista Esperanto-Movado Internacia)
    Biciklista Esperanto-Movado Internacia estas grupo de esperantistoj, kiuj biciklas iomete pli ofte kaj serioze ol la averaĝa internaciul(in)o. BEMI provas aranĝi almenaŭ unu internacian biciklo-karavanon ĉiujare, sed ankaŭ servas kiel kontaktilo por tiuj biciklistaj esperantistoj, kiuj preferas vojaĝi solaj
  • EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio)
    EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio) estas Esperanto-rokmuzika asocio kaj Faka Sekcio de TEJO. La agadkampo de EUROKKA estas tutmonda celante disvolvi kaj disvastigi en la Esperanto-movadon sed ankaŭ ekster ĝi Esperanto-muzikan kulturon, la muzikbandojn kaj artistojn kiuj kantas Esperante.

 

Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS