Home > Komisje i Pełnomocnicy

Komisje

W ramach TEJO funkcjonują obecnie Komisje, w których pracują członkowie indywidualni TEJO. Zgodnie z Regułami Komitetu każdy Członek Komitetu TEJO musi być również członkiem przynajmniej jednej Komisji. Więcej o pracy w Komisjach: Informator dla Nowych Członków Komisji. Możesz zapoznac się również z Wytycznymi Dotyczącymi Kierowania Komisją. Więcej dokładniejszych informacji możesz uzyskac pisząc pod adresem Komisji. Tutaj możesz zobaczyć listę wszystkich list dystrybucyjnych.

Komisja Do Spraw Stosunków Zewnętrznych

TEJO jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieżowego i Międzynarodowego Spotkania Koordynacyjnego Organizacji Młodzieżowych, gdzie współpracujemy z innymi europejskimi i światowymi organizacjami młodzieżowymi również w celu politycznego lobbyingu, Komisja ds. Stosunków Zewnętrznych zajmuje się stosunkami zewnętrznymi TEJO.

Komisja ds. Informowania

Komisja Działalności Krajowej

TEJO uruchomiło Komisje w celu połączenia wysiłków działaczy mieszkających w tych samych regionach/częściach świata. Celem jest umożliwienie działaczom regularnej wymiany doświadczeń, pomysłów i informacji o działalności, organizacji ruchu esperanckiego w krajach sąsiednich, w których chwilowo brakuje działaczy, wytwarzania materiałów reklamowych w językach narodowych, wspólnego organizowania imprez młodzieżowych, seminariów szkoleniowych, wspólnego uczestniczenia w projektach itp. Czy miałbyś ochotę zostać członkiem Komisji Działalności Krajowej w Twoim regionie? Czy znasz innych działaczy w Twoim kraju czy w regionie, którzy chętnie podjęliby współpracę?

Komisja Kultury

Komisja Kultury TEJO pragnie być miejscem spotkań dla pomysłów i ludzi, których celem jest umacnianie i rozwijanie umiejętności swoich członków w zakresie wyrażania siebie w dziedzinie sztuki, także umacnianie i rozwijanie tych umiejętności w ruchu młodzieżowym w ogólności. Literatura, muzyka, plastyka, fotografia i kino to obszary naszej działalności.

Komisja Do Spraw Szkolenia Działaczy

Komisja ta jednoczy ludzi, którzy chcą szkolić innych członków TEJO w bardzo różnorodnych dziedzinach lub też chcą nauczyć się, jak szkolić innych. Komisja wymyśla wspólnie tematy i plany szkoleń, które mają odbywać się w ramach imprez esperanckich. Czy masz umiejętności, którymi chcesz podzielić się z innymi esperantystami? Czy chcesz nauczyć się, jak z powodzeniem współdzielić Twoje zdolności z innymi, lub czy chcesz pomóc innym zostać dobrymi szkoleniowcami? Jeśli tak, witaj w Komisji Szkolenia Działaczy!

Komisja Do Spraw Pasporta Servo

Komisja Do Spraw Działalności Młodzieży

Komisja TEJO Do Spraw Działalności Młodzieży powstała w roku 2010, aby zaspokoić potrzeby kategorii wiekowej, która często “gubi się” w ruchu. Młodzi ludzie w wieku do 18 lat w istocie mają niewiele okazji, aby spotykać się w środowisku esperanckim: Międzynarodowy Kongresik Dziecięcy ma inną grupę docelową, podczas spotkań młodzieżowych jeszcze niezupełnie odpowiedni jest dla dorastającej młodzieży.Niwielka jest jeszcze oferta projektów innego rodzaju, które adresowane byłyby specjalnie do nich. Nadszedł czas, aby zmienic tę sytuację!

Komisja do Spraw Działalności Naukowej i Specjalistycznej

Komisja TEJO Do Spraw Działalności Naukowej i Specjalistycznej istnieje, aby młodzi ludzie mający ciągoty naukowe i profesjonalne mogli jednoczyć się i działać w środowisku esperanckim zgodnie ze swoim wykształceniem/zawodem. Wśród działań Komisji jest: (pomoc w) publikowaniu artykułów w Scienca Revuo, utrzymywanie stałej rubryki w Kontakto, organizowanie sesji wykładów naukowych podczas imprez młodzieżowych i współpraca z innymi naukowymi organizacjami esperanckimi. Aby uczestniczyć w pracach i/lub zaproponować nowy obszar działalności, napisz do gro.ojetnull@afs!

Komisja Do Spraw Zasobów Ludzkich

Starramy się, aby wszyscy młodzi ludzie, którzy pragną działać dla esperanta, znaleźli dla siebie odpowiednią mozliwośc czynienia tego w ramach TEJO. W tym celu trzeba troszczyć się o przezroczystość TEJO, aby nowi członkowie zarówno ze świata Internetu, ze spotkań i z Sekcji Krajowych mogli znaleźć dla siebie odpowiednie możliwości działania. Poza tym trzeba zapewnić wszystkim pracę w dobrych warunkach, według mozliwości z jak najlepszą informacją, skutecznością i etosem. Aby to osiągnąć, staramy się dokształcać działaczy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, pracy grupowej, i aby pomagać w aktywnym przekazywaniu wiedzy tworzymy lub zachęcamy do tworzenia wytycznych, materiałów pomocniczych dla różnych zadań i ról. Czy jesteś nowym członkiem i nie znajdujesz wystarczającej ilości informacji? Czy jesteś działaczem, który ma coś do powiedzenia na te tematy? Napisz dogro.ojetnull@rh!

Komisja Wyborcza

Komisja wyborcza jest jednostką organizacyjną TEJO, której istnienie i funkcja opisane są w Regułach Wyboru Członków Zarządu. Zadaniem jej jest zbieranie zgłoszeń kandydatów do Zarządu i na Pełnomocników (również zwracanie się we własnym imieniu do potencjalnych kandydatów, ocenianie kandydatów oraz predstawianie Komitetowi propozycji wyboru nowego Zarządu i Pełnomocników. Komisja Wyborcza pracuje w tym samym czasie, co sam Zarząd, wybierana jest zatem w latach nieparzystych (po wyborach do Zarządu) i pracuje aż do wyboru nowego Zarządu (zazwyczaj dwa lata dłużej) Z Komisją można skontaktować się poprzez poczte elektroniczną gro.ojetnull@onoisimok.atkele – nadeślij zatem do niej Twoje zgłoszenia kandydatów (i propozycje itp.)
Bieżący skład Komisji Wyborczej:

  • Albert Stalin GARRIDO, Filipinyli>
  • Romualda JEZIOROWSKA, Pollando
  • Quentin WEBER-SEBAN, Francio

Redaktorzy

Jako samodzielni pełnomocnicy pracują Redaktorzy wydawnictw TEJO. Obecni redaktorzy są następujący: