Home > Działania > Seminaria

(Esperanto) UEA-konto

Universala Esperanto-Asocio (UEA) havas internan kontosistemon por siaj membroj. Se oni havas sufiĉan krediton en sia konto, oni povas peti pri la ĝiro mesaĝante al financoj@co.uea.org. Eblas ĝiri ankaŭ pere de landaj perantoj. Farante la ĝiron bonvolu priskribi ke temas pri donaco por TEJO kaj indiki la celon de la kontribuo (ekzemple "Afrika IJK").

(Esperanto) Pagokarto

Bonvolu uzi sekuran formularon en la retpaĝo de UEA. Indiku viajn personan kaj familian nomon, kaj retpoŝtan adreson. Ĉe la pago-celo elektu "Donaco al TEJO". Bonvolu ankaŭ precizigi celon de la kontribuo ĉe la kampo "Akompanaj notoj, klarigoj" (ekzemple "Afrika IJK"). Sekve bonvolu indiki la sumon de la kontribuo, tipon kaj numeron de via karto, la tri-ciferan kontrolnumeron (CVV), kiu troviĝas dorse de la karto kaj la daton de valideco de la karto.

PayPal

(Esperanto) Banka Ĝiro

Ĝirojn per banko bonvolu sendi al bankokonto de TEJO:

IBAN: NL40 BUNQ 2291 0039 33
BIC/SWIFT: BUNQNL2A
(konto en banko bunq B.V. adreso: PO Box 56657, Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdamo, Nederlando)

Atentu pri eventualaj aldonaj bankokostoj kiujn la bankoj povus subtrahi de la sendota sumo. Pagoj inter SEPA-landoj (EU-landoj, Islando, Liĥtenŝtejno, Monako, Norvegio kaj Svislando) okazas kiel enlandaj pagoj, ofte sen aldonaj kostoj.

Seminaria

TEJO organizuje seminaria na najróżniejsze tematy, poświęcone na przykład Prawom językowym, Europie czy Szkoleniom Działaczy. Odbywają się one kilka razy do roku przygotowywane przez TEJO we współpracy z sekcjami Tematycznymi i Krajowymi. Można również wziąć udział w seminariach szkoleniowych np. w instytucjach europejskich jako przedstawiciel TEJO. Nasze seminaria są świetną szansą na zapoznanie się z innymi członkami TEJO jak i z samą organizacją.

Ogólnie o seminariach

Gdy spogląda się z zewnątrz, seminaria są wśród pierwszych zauważalnych działań TEJO. Seminaria:

  • odbywają się regularnie, co najmniej raz do roku
  • dotyczą różnych, aktualnych tematów
  • najczęściej zawierają elementy szkolenia
  • czasem są otwarte także na środowisko nieesperanckie i odgrywają istotną rolę w kontaktach zewnętrznych

Podczas seminariów esperanto odgrywa zwykle rolę narzędzia, języka roboczego lub filozofii dla rozwiązywania komunikacyjnych i innych problemów współczesnego społeczeństwa, nie stanowi zaś tematu samego w sobie.

Gdy spogląda się z wnętrza, seminaria dają młodym esperantystom – prawie niezależnie od ich możliwości finansowych – możliwość:

  • spotykania się i poznawania “w realnym życiu” (Internet jest dobry, ale ma swoje granice)
  • wymiany doświadczeń i pomysłów
  • rozpoczęcia i realizowania współpracy
  • i wiele innych

Jeśli interesuje Cię współpraca przy organizacji seminariów, jeśli masz pytania, komentarze bądź propozycje, pisz na adres gro.ojetnull@joiranimes.

Jak seminaria pomagają w rozwoju ruchu esperanckiego?

Seminaria TEJO pomagają aktywnym osobom w spotykaniu się, nabywaniu doświadczeń w konkretnych dziedzinach i rozwijaniu projektów. Podczas takich seminariów narodziło się wiele projektów, na przykład:

  • lernu! – istotny krok w rozwoju technik nauczania języka, używany dziś jako główne narzędzie do nauki esperanta (i reklamowania go) w kilkudziesięciu językach (mówimy o kilku tysiącach łańcuchów tekstowych) w dziesiątkach krajów i przy udziale tysięcy użytkowników

Czasami seminaria odbywają się we współpracy z organizacją nieesperancką, co pomaga pokazać esperanto osobom spoza ruchu w dobrym świetle. Co najmniej jeden były członek Zarządu TEJO został esperantystą właśnie na takim seminarium.

Fot. kapa Łukasz Żebrowski, el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA; ĉefa el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA