Home > Staff > Hoan TRAN THI (Ĝojo)
Hoan TRAN THI (Ĝojo)

Estrarano (Ĝenerala Sekretario)

 

funkcio

Ĝenerala Sekretario, Respondeca Estrarano pri Edukado, Rilato kun ILEI

naskiĝjaro

1993

loĝloko

Vjetnamio

kion vi faras en via eksterEsperantuja vivo?

Mi estas studento pri angla lingvo

en kiuj Esperanto-organizaĵoj vi membras?

UEA/TEJO

Vjetnama Esperanto-Asocio

Vjetnama Esperanta Junulara Organizo

viaj ĝisnunaj esperantaj aktivaĵoj?

– Mi ĉefe agadas ene de vjetnama movado

+ Instruas Esperanton en la Universitato de Fremdaj Lingvoj en Hanojo, Vjetnamio

+ Deĵoras pri Informado por vjetnama esperanto-Asocio

+ Verki artikolojn kaj raportojn por Kontakto – TEJO tutmonde

+ Kontribuas al Esperanta RetRadio

 

kion vi planas fari en TEJO?

Mi deziras aktivi en sekvantaj kampoj: Informado, kulturo kaj Landa Agado kaj deziras membriĝi en tiuj komisionoj.