Home > Organizo > Strukturo > Komitato

La Komitato estas la supera decida organo de TEJO. Ĝi kunvenas kutime dum Internacia Junulara Kongreso en julio/aŭgusto, kaj eble ankoraŭ unufoje ĉirkaŭ la jarŝanĝo. Inter la kunvenoj la Komitato diskutas per diskutlisto. La Komitato ankaŭ povas voĉdoni rete kaj poŝte.

Klaku por ekscii la taskojn de la komitato, kaj kiel komitatanoj estas elektitaj. Se vi estas mem nova komitatano, legu nepre informojn por novaj komitatanoj kaj laŭeble skribu al gro.ojetnull@onatatimokavontr por partopreni la trejnadon por novaj komitatanoj.

Komitatanoj (2016—2018) (35):

Komitatanoj A (29):

La Komitatanoj A estas reprezentantoj de la landaj kaj fakaj sekcioj de TEJO.

Por Landaj Sekcioj (27):

 1. Argentino (JEA): Adrián Alejandro
 2. Benino (BOJE): Bernard Gnancadja
 3. Brazilo (BEJO): Lucas Barbosa
 4. Burundo (JEBUO): Gilbert Niyukuri
 5. Ĉeĥio (ĈEJ): Vít Guigliemo MiŠurec
 6. Ĉinio (ĈJEA): Zhang Xiaotong
 7. Danio (DEJO): Claus Christensen Bruun
 8. Demokratia Kongolando (DKEJO): Eddy Onan
 9. Filipino: Albert Stalin Garrido
 10. Francio (JEFO): Lucas Teyssier
 11. Germanio (GEJ): Tabea Maltry
 12. Hungario (HEJ): Sarolta BagÓ
 13. Hungario (HEJ): Veronika Venislovas
 14. Irano (IREJO): Hamed Sufi
 15. Italio (IEJ): Michele Guerriero
 16. Italio (IEJ): Emanuele Regano
 17. Japanio (JEJ): Masaja Seŝimo
 18. Katalunio (KEJ): Pere Garau Borràs
 19. Kolombio (KOLOMBEJO): Ivan Camilo Quintero Santacruz
 20. Meksiko (MEJ): Víctor Iván Sombra ArgÜelles
 21. Nederlando (NEJ): Robin van der Vliet
 22. Nepalo (NEJO): Navaraj Budha
 23. Norvegio (NJE): Amelie Matt
 24. Pollando (PEJ): Tobiasz Kubisiowski
 25. Pollando (PEJ): Tomasz Szymula
 26. Rusio (REJM): Kirill Noviĉenko
 27. Slovakio (SKEJ): Tomáš Stano
 28. Togolando (JOTE): Koufionou Koffitche
 29. Vjetnamio (VEJO): Tran Hoan (Ĝojo)

Por Fakaj Sekcioj (2):

 1. BEMI: Carlos Pesquera Alonso
 2. EUROKKA: Alexandre Raymond

Komitatanoj B por la jaroj 2016—2018:

La komitatanoj B estas elektitaj rekte de la individuaj membroj de TEJO. Ilia maksimuma kvanto dependas de la nombro de individuaj membroj de TEJO.

Komitatanoj Ĉ (3):

La komitatanoj A kaj B povas aldone elekti komitatanojn Ĉ.

 1. Joop Kiefte (Nederlando)
 2. Pawel Fischer-Kotowski (Nederlando)
 3. Franĉesko Maurelli (Germanio)

Estraro (5):

Al la Komitato apartenas ankaŭ la estraranoj de TEJO.

 1. Michael Boris Mandirola (Italio)
 2. Ĵuliana Evandro (Brazilo)
 3. Arina Osipova (Rusio)
 4. Cédric Marchal (Belgio)
 5. Enric Baltasar (Katalunio)

<!– Arkivo en vikio: Komitato 2002/04, 2004/06, 2006/08, 2008/10, 2010/12 –>

Komitatanoj A de TEJO ĉe UEA:

Por la periodo 2014—2017 estas: Michael Boris Mandirola, Arina Osipova

Taskoj de la Komitato

La komitato estas la supera instanco de la organizo. Ĝi:

 1. difinas la ĝeneralan agadon de la organizo
 2. elektas estraranojn kaj rajtas eksigi ilin
 3. decidas pri la agado de la estraro
 4. aprobas la buĝeton kaj ekzamenas la financojn de la organizo
 5. decidas pri akcepto kaj eksigo de Landaj kaj Fakaj Sekcioj
 6. decidas pri akcepto kaj eksigo de honoraj prezidantoj kaj de honoraj membroj
 7. decidas pri eksigo de patronoj
 8. decidas pri reglamentoj
 9. decidas pri aliaj aferoj ne rezervitaj al aliaj organoj aŭ instancoj

La Komitato ankaŭ povas decidi pri ĉiuj aferoj, pri kiuj kompetentas la Estraro aŭ unuopa estrarano; komitata decido tiam nuligas kontraŭan estraran aŭ estraranan decidon.

Kiel la komitatanoj estas elektitaj?

La komitato konsistas el komitatanoj A, komitatanoj B, komitatanoj C kaj la estraranoj de TEJO. La estraranoj estas elektitaj en ĉiu malpara jaro. La resto de la komitato estas elektata en ĉiu para jaro.

Komitatanoj A

Komitatanojn A nomumas Landaj kaj Fakaj Sekcioj de TEJO ĝis 30-a de aprilo de ĉiu para jaro. Landaj sekcioj rajtas al nombro de komitatanoj A laŭ la jena tabelo:

Kalkuleblaj membroj Komitatanoj A
3-100 1
101-300 2
301-1000 3
1000+ 4

Ĉiu faka sekcio, kiu havas almenaŭ 3 kalkuleblajn membrojn, rajtas al 1 komitatano A. Landaj kaj fakaj sekcioj decidas mem, kiel ili nomumas sian komitatanon, ĉu per baloto, ĉu per nomumo fare de la estraro, ĉu per alia maniero.

Komitatanoj B

Komitatanoj B reprezentas individuajn membrojn de nia organizo, laŭ la Reglamento pri Elekto de Komitatanoj B. Ili estas elektitaj per sekreta baloto de ĉiuj individuaj membroj de TEJO. Por ĉiu komencita cento da individuaj membroj estas unu komitatano B.

Komitatanoj Ĉ

Kaj fine, la komitatanojn Ĉ elektos la jam elektitaj komitatanoj A kaj B, per sekreta baloto. Ili kutime estas homoj, kiuj havas specifan scion aŭ sperton por kontribui al la komitato. Ne rajtas esti pli multaj komitatanoj Ĉ ol kvarono de la komitatanoj A kaj B kune.