Home > Organizo > Strukturo > Estraro

La nuna Estraro, elektita de la Komitato de TEJO la 4-an de aŭgusto 2015 en la 71-a IJK en Vizbadeno, Germanio, por la periodo 2015–2017, konsistas el:

 • Prezidanto: Michael Boris Mandirola –kunordigo, eksteraj rilatoj, aktivula trejnado gro.ojetnull@sirob-leahcim
 • Ĝenerala Sekretario: Arina Osipova – edukado, kongresoj gro.ojetnull@anira
 • Kasisto: Cédric Marchal – financoj, subvencipetado, moviĝeblo kaj adoleska agado gro.ojetnull@cirdec
 • Vicprezidanto: Juliana Evandro – kulturo, homaj rimedoj,  Kontakto kaj Pasporta Servo gro.ojetnull@anailuj
 • Estrarano: Enric Baltasar –merkatiko, kunlaborado pri informado kun UEA, landa agado, scienca kaj faka agado, Movada Rubriko kaj TEJO Aktuale. gro.ojetnull@cirne

Reprezentantoj de TEJO ĉe aliaj organizaĵoj

Observantoj de TEJO ĉe UEA: Michael Boris Mandirola, Arina Osipova

Observanto de TEJO ĉe ILEI: Arina Osipova

Reprezentantoj de TEJO en la Komitato de UEA: Michael Boris Mandirola, Arina Osipova

Reprezentanto de TEJO en Fondumo Zamenhof: Arina Osipova

Reprezentantoj de aliaj organizaĵoj ĉe TEJO

Observantoj de UEA ĉe TEJO: Mark Fettes, Sara Spanò

Observanto de ILEI ĉe TEJO: Radojica Petrović


La estraro estas la ĉefa plenuma instanco de la organizo. Ĝi:

 1. plenumas la decidojn de la komitato
 2. prezentas estraran raporton al la komitato
 3. prezentas proponon de buĝeto kaj financajn rezultojn al la komitato
 4. decidas pri kontraktoj kun aliaj organizoj aŭ personoj
 5. nomumas komisiitojn
 6. nomumas la redaktorojn de Kontakto, TEJO Tutmonde kaj aliaj eldonaĵoj
 7. decidas pri la Internacia Junulara Kongreso
 8. decidas pri Patronoj, krom pri ties eksigo
 9. fiksas la internan funkciadon de la estraro
 10. ĝenerale zorgas pri la glata funkciado de la organizo