Home > Organizo > Strukturo > Estraro

La nuna Estraro, elektita de la Komitato de TEJO la 10-an de aŭgusto 2017 en la 73-a IJK en Aneho, Togolando, por la periodo 2017–2018, konsistas el:


Reprezentantoj de TEJO ĉe aliaj organizaĵoj

Observantoj de TEJO ĉe UEA: Michael Boris Mandirola, Arina Osipova

Observanto de TEJO ĉe ILEI: Arina Osipova

Reprezentantoj de TEJO en la Komitato de UEA: Michael Boris Mandirola, Arina Osipova

Reprezentanto de TEJO en Fondumo Zamenhof: Arina Osipova

Reprezentantoj de aliaj organizaĵoj ĉe TEJO

Observantoj de UEA ĉe TEJO: Mark Fettes, Sara Spanò

Observanto de ILEI ĉe TEJO: Radojica Petrović


La estraro estas la ĉefa plenuma instanco de la organizo. Ĝi:

  1. plenumas la decidojn de la komitato
  2. prezentas estraran raporton al la komitato
  3. prezentas proponon de buĝeto kaj financajn rezultojn al la komitato
  4. decidas pri kontraktoj kun aliaj organizoj aŭ personoj
  5. nomumas komisiitojn
  6. nomumas la redaktorojn de Kontakto, TEJO Tutmonde kaj aliaj eldonaĵoj
  7. decidas pri la Internacia Junulara Kongreso
  8. decidas pri Patronoj, krom pri ties eksigo
  9. fiksas la internan funkciadon de la estraro
  10. ĝenerale zorgas pri la glata funkciado de la organizo