Home > Organizo > Strukturo > Estraro

La nuna Estraro, elektita de la Komitato de TEJO la 10-an de aŭgusto 2017 en la 73-a IJK en Aneho, Togolando, por la periodo 2017–2018, konsistas el:


Reprezentantoj de TEJO ĉe aliaj organizaĵoj

Observantoj de TEJO ĉe UEA: Michael Boris Mandirola, Arina Osipova

Observanto de TEJO ĉe ILEI: Arina Osipova

Reprezentantoj de TEJO en la Komitato de UEA: Michael Boris Mandirola, Arina Osipova

Reprezentanto de TEJO en Fondumo Zamenhof: Arina Osipova

Reprezentantoj de aliaj organizaĵoj ĉe TEJO

Observantoj de UEA ĉe TEJO: Mark Fettes, Sara Spanò

Observanto de ILEI ĉe TEJO: Radojica Petrović


La estraro estas la ĉefa plenuma instanco de la organizo. Ĝi:

 1. plenumas la decidojn de la Komitato;
 2. prezentas estraran raporton al la Komitato;
 3. prezentas proponon de buĝeto kaj financajn rezultojn al la Komitato;
 4. decidas pri kontraktoj kun aliaj organizoj aŭ personoj;
 5. nomumas komisiitojn;
 6. nomumas la redaktorojn de Kontakto, TEJO-Tutmonde kaj aliaj eldonaĵoj;
 7. elektas inter si respondeculon pri kontrolado de la efektivigo de la decidoj de la Komitato kaj de la Estraro;
 8. decidas pri la Internacia Junulara Kongreso;
 9. decidas pri Patronoj, krom pri ties eksigo;
 10. fiksas la internan funkciadon de la Estraro;
 11. ĝenerale zorgas pri la glata funkciado de la Organizo.