Home > Komisionoj

La komisionoj estas malfermaj laborgrupoj kiuj kunigas aktivulojn kun similaj interesoj por ke ili povu agadi en la sama kampo aŭ projekto. Al ili rajtas aliĝi kaj partopreni ĉiuj membroj.

Eksteraj Rilatoj | Landa Agado | Merkatiko | Aktivula Trejnado | Edukado | Adoleska Agado | Scienca kaj Faka Agado | Kulturo | Moviĝeblo | Talento

 

Eksteraj Rilatoj

TEJO estas membro de Eŭropa Junulara Forumo kaj Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj, kie ni kunlaboras kun aliaj eŭropaj kaj mondaj junularaj organizoj ankaŭ cele al politika lobio. La komisiono prizorgas la eksterajn rilatojn de TEJO. (+info).

 • Respondecaj estraranoj: Konstanze Schönfeld, Francesco Maurelli
 • Kontakto: gro.ojetnull@rek | Diskutgrupo
 • Branĉaj komisiitoj:
  • Unuiĝintaj Nacioj kaj IKRJO: vaka
  • Unesko kaj UNITED: Klára Ertl, Nederlando
  • KonsilKonsilio pri Junularo de Konsilio de Eŭropo: Saŝa Murr, Britio

Landa Agado

TEJO funkciigis komisiojn por kunigi aktivulojn kiuj loĝas en la samaj regionoj/mondpartoj. La celo estas ke ili povu regule interŝanĝi spertojn, ideojn kaj informojn pri siaj agadoj, helpi ekigi movadon en najbaraj landoj, kie momente ne estas aktivuloj, krei varbmaterialojn en naciaj lingvoj, kunorganizi junularajn aranĝojn, trejnseminariojn, kune partopreni en projektoj, ktp. Ĉu vi volonte partoprenus en komisiono pri landa agado en via regiono? Ĉu vi konas aliajn aktivulojn en via lando aŭ en tiu regiono kiuj volonte kunlaborus? Kontaktu nin. (+info).

Merkatiko

La merkatika komisiono zorgas pri diversaj aferoj interne kaj aleksteren de la organizo, kiel la bildo de TEJO, provizado de divastigmaterialoj, tradukado de la retejo kaj okupiĝo pri la membraraj profitoj, engaĝiĝo kaj informfluo. (+info).

Aktivula Trejnado

Tiu ĉi komisiono kunigas homojn kiuj volas trejni aliajn TEJO-membrojn pri tre diversaj temoj aŭ volas lerni kiel trejni aliajn. La komisiono kune elpensas temojn kaj planojn por trejnadoj okazontaj kadre de diversaj E-aranĝoj. Ĉu vi havas kapablojn kiujn vi volas dividi kun aliaj esperantistoj? Ĉu vi volas lerni kiel sukcese kundividi viajn kapablojn kun aliaj aŭ ĉu vi volas helpi aliajn fariĝi bonaj trejnistoj? Tiam estu bonvena en la komisiono pri AT. (+info).

Edukado

Edukado subtenas la pliprofesiiĝon de instruistoj, celas kunplibonigi kaj ampleksigi la ekzistantajn materialojn, pligrandigi la nombron da homoj kun oficiala lingv-atestilo kaj puŝi al oficiala agnosko de la diplomoj. (+info).

 • Respondeca estrarano: Hoan Tran (Ĝojo)
 • Komisiito: Querino Neto, Brazilo
 • Kontakto: gro.ojetnull@odakude

Adoleska agado

La Adoleska Komisiono de TEJO kreiĝis en 2010 por trafi la bezonojn de aĝkategorio kiu ofte “perdiĝas” el la movado. Junuloj sub la aĝo 18 fakte havas malmultajn okazojn por renkontiĝi en Esperantujo: Internacia Infana Kongreseto havas alian celgrupon, dum la junularaj renkontiĝoj ankoraŭ ne tute taŭgas por adoleskantoj. Ankaŭ malgrandas la oferto de alispecaj projektoj kiuj sin adresu specife al ili. Venis la tempo por ŝanĝi tiun situacion!

Scienca kaj Faka Agado

La komisiono de TEJO pri Scienca kaj Faka Agado ekzistas por ke sciencemaj kaj fakemaj junuloj povu kuniĝi kaj agi laŭ sia studo/profesio en Esperanto. Inter la aktivaĵoj de la komisiono estas: (helpi) publikigi artikolojn en Scienca Revuo, prizorgi konstantan rubrikon en Kontakto, organizi sciencan prelegsesion dum junularaj aranĝoj kaj kunlabori kun aliaj Esperantistaj sciencaj organizaĵoj. Por partopreni la laboron kaj/aŭ proponi novan agadkampon, skribu al ni. (+info).

Kulturo

La kultura komisiono de TEJO celas esti kunvenejo por ideoj kaj homoj, kiu celas fortigi kaj kreskigi la artajn esprimeblojn de siaj membroj kaj de la junulara movado ĝenerale. Literaturo, muziko, plastiko, fotografio kaj kino estas en niaj agadkampoj. (+info).

 • Respondeca estrarano: Doniben Jimenez
 • Komisiito: Adrián Alejandro, Argentino
 • Kontakto: gro.ojetnull@orutluk

Moviĝeblo

La celo de la moviĝebla komisiono estas vojaĝigi esperantistojn al kongresoj, renkontiĝoj, seminarioj, kunsidoj, eventoj kaj manifestacioj je la plej malalta prezo.

Talento

Ni laboras por ke ĉiuj junuloj, kiuj ŝatus agi por Esperanto trovu por si la taŭgan eblon tion fari ene de TEJO. Por tion fari gravas atenti pri la travidebleco de TEJO, por ke novuloj kaj de la reta mondo, kaj de renkontiĝoj kaj de LSj povu por si mem trovi la taŭgan aktiviĝeblon. Aldone, al ĉiuj necesas certigi laboron en bonaj kondiĉoj, laŭeble plej informite, efike kaj bonetose. Por tion fari, ni klopodas lertigi aktivulojn pri hommastrumado, teamlaboro kaj por helpi efikan scitransdonon kaj ekengaĝiĝon ni verk(ig)as gvidliniojn, helpilojn por diversaj taskoj, roloj. Ĉu vi estas novulo kaj ne trovas sufiĉajn informojn? Ĉu vi estas aktivulo, kiu havas ion por diri pri la temoj? Skribu al ni. (+info).