Home > Interesgrupoj

Por kunigi homojn kiuj interesiĝas pri specifaj agadkampoj aŭ ŝatokupoj, en TEJO ni instigas la kreadon de komunumoj kaj bonvenigas fakajn asociojn. Sekve vi trovos kun kiuj ni nuntempe kalkulas:

Universitata agado | Biciklistoj | Rokmuziko

 

Universitata agado

Se vi volas starigi universitatan klubon, agadas kadre de iu jam ekzistanta aŭ volas disvastigi Esperanton inter universitatanoj, en nia komunumo vi trovos homojn kun la samaj interesoj, povos ricevi espondojn al viaj demandoj aŭ komenci diskuton, interŝanĝi spertojn, kunkrei helpilojn pri kiel agadi, kaj ekscii kiel laboru kun aliaj organizoj kaj aktivuloj por reklamado, ECTS-poentdonaj kursoj, ktp. Krome vi montros ke via klubo ekzistas, kaj kuraĝigos aliajn fari la samon ol vi. Ni ankaŭ bonvenigas universitatajn instruistojn aŭ aliajn aktivulojn kiuj volas helpi pri la celoj de la grupo.

Biciklistoj

BEMI (Biciklista Esperanto-Movado Internacia), faka sekcio de TEJO, estas grupo de esperantistoj, kiuj biciklas iomete pli ofte kaj serioze ol la averaĝa internaciul(in)o. BEMI provas aranĝi almenaŭ unu internacian biciklo-karavanon ĉiujare, sed ankaŭ servas kiel kontaktilo por tiuj biciklistaj esperantistoj, kiuj preferas vojaĝi solaj. La BEMI-anoj kunsidas, se eblas, dufoje jare: somere dum la IJK (Internacia Junulara Kongreso) kaj vintre dum la JES (Junulara E-Semajno). Dum tiuj kunsidoj estas planataj karavanoj.
http://tejo.org/organizo/strukturo/fakaj-sekcioj/#bemi

Rokmuziko

EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio), faka sekcio de TEJO. La agadkampo de EUROKKA estas tutmonda celante disvolvi kaj disvastigi en la Esperanto-movadon sed ankaŭ ekster ĝi Esperanto-muzikan kulturon, la muzikbandojn kaj artistojn kiuj kantas Esperante.
http://tejo.org/organizo/strukturo/fakaj-sekcioj/#eurokka