Home > Komissioner og delegerede

 

Kommissioner

I TEJO har vi kommissioner, hvor individuelle TEJO-medlemmer er aktive. Ifølge kommissionsvedtægterne skal hver delegeret være medlem i mindst een kommission. Du kan læse mere om arbejdet i de forskellige kommissioner under informationer for nye delegerede. Du kan også finde information om retlingslinjerne angående ledelsen af kommissioner. Hvis du gerne vil have mere specifikke informationer, er du velkommen til at skrive til den pågældende kommissionen. Her finder du en liste over dem alle: fordelingslister.

Kommissionen for eksterne forbindelser

TEJO er medlem af Europæiske Ungdomsforum og Det Internationale Koordinerende Møde for Ungdomsorganisationer (IKMU), hvor vi samarbejder med andre europæiske og verdensomspændende ungdomsorganisationer, også for at fremme vores sag på det politiske plan.

Ansvarlig for forbindelserne med FN og IKMU er Francesco Maurelli (Italien/Tyskland).

Ansvarlig for forbindelserne med Unesko og UNITED er Sasha Murr(Ukraine/Storbritannien).

Ansvarlig for forbindelserne med det Europæiske Ungdomsforum: vakant

Kommissionen for Information

Kommissionen for arbejdet i de forskellige lande

TEJO har dannet disse arbejdsgrupper for at skabe kontakt mellem de aktivister, som lever i den samme region eller verdensdel.De skal kunne udveksle erfaringer, ideer og informationer om deres aktiviteter, hjælpe ved oprettelse af en esperanto-ungdomsorganisation i nabolandet, udvikle informationsmateriale på deres nationalsprog, medorganisere ungdomsmøderog seminarer, deltage i projekter m.m. Du har måske lyst til at deltage i en sådan arbejdsgruppe i dit nærområde? Kender du nogen i dit land/dit nærområde, som kunne tænke sig at arbejde med?

Komissionen for Kultur

Kommissionen for Kultur er mødested for ideer og mennesker, som ønsker at fremme og udvikle såvel TEJO-medlemmernes som ungdomsbevægelsers kunstneriske udtryksmuligheder i almindelighed. Litteratur, musik, skulptur, fotografi og film er vores arbejdsområder.

Kommissionen for kompetenceudvikling

Denne kommission henvender sig til dem, som vil oplære andre TEJO-medlemmer i mange forskellige emner eller som vil lære at undervise andre. Kommissionsmedlemmerne finder sammen emner og lægger planer for fremtidig undervisning, som afholdes under forskellige esperanto-møder. Har du færdigheder eller viden, som du gerne vil videregive til andre esperantister? Vi du gerne lære, hvordan du bedst kan dele dine færdigheder med andre eller vil du gerne hjælpe andre med at blive en god underviser? Så er du meget velkommen i Kommissionen forkomeptenceudvikling!

Komissionen Pasporta Servo

Komissionen for ungdomsaktiviteter

TEJOs kommission for ungdomsaktiviteter blev til i 2010 for at tilgodese en aldersgruppe, som ofte “bliver glemt” i vores arbejde. Unge under 18 år har desværre kun få muligheder for at mødes i Esperanto-verdenen. Børnekongressen har en anden målgruppe, og ungdomsmøderne duer ikke helt for denne aldersgruppe. Der er for få tilbud, som retter sig mod de unge under 18. Det er på tide at ændre denne situation!

Komissionen for videnskabelige og faglige aktiviteter

Denne kommission skal gøre det muligt for unge med videnskabelige eller faglige ambitioner at samles og at være aktive omkring deres studiefag/arbejde på esperanto. Blandt andet sørger kommissionen for: hjælp med at offentliggøre artikler i Scienca Revuo (Det videnskabelige tidsskrift), vedligeholdelse af den videnskabelige rubrik i Kontakto, organisation af videnskabelige foredrag på ungdomsmøder og samarbejde med andres videnskabelige esperanto-organisationer. Hvis du vil deltage i dette arbejde og/eller foreslå et nyt arbejdsområde, så skriv til gro.ojetnull@afs!

Komissionen “Vores Aktive medlemmer”

  • ansvarshavende bestyrelsesmedlem: Juliana EVANDRO
  • kontakt: gro.ojetnull@rh

Vi arbejder på, at alle unge, som gerne vil arbejde for esperanto, finder deres rette opgave i TEJO.For os er det vigtigt at være opmærksom på TEJOs gennemskuelighed, så de nye, såvel dem, som kommer over nettet som dem, som kommer til arrangementer eller via landeorganisationerne, kan finde sig tilrette og finde opgaven, som passer til dem. Alle skal sikres gode arbejdsvilkår, som sikrer god information, effektivitet og god atmosfære. Vi efterstræber at forbedre vores aktive medlemmers kompetencer i personaleledelse, samarbejde, vidensformidling og motivation. Dertil har vi udarbejdet retningslinjer og værktøjer til forskellige opgaver. Er du et nyt medlem og leder efter information eller vil du bidrage med din kommentar? Så skriv til gro.ojetnull@rh!

Komissionen Rejsehjælp

Kommissionen organiserer fællesrejser, økonomisk tilskud til rejser, efterlysning af billige rejsemuligheder til esperanto-møder og godkender rejseomkostninger i forbindelse med tilskud.

Komissionen Undervisning

Kommissionen har til opgave at beskæftige sig med spørgsmål angående faglig undervisning, træning, esperantokurser samt at holde forbindelse til ILEI (Esperanto-verdensforbundet for lærere).

Valgkomissionen

Valgkommissionen er et organ indenfor TEJO, hvis opbygning og opgave er beskrevet i Reglamento pri Elekto de Estraranoj (Reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer). Den har til opgave at registrere bestyrelses-kandidaturer (også selv at kontakte mulige kandidater), bedømme kandidaterne og afgive et valgforslag til en ny bestyrelse over for forretningsudvalget (komitato) . Valgkommissionen arbejdsperiode er den samme som bestyrelsens, den bliver altså valgt i ulige år (efter bestyrelsesvalget). Kommissionens arbejde slutter efter valget til ny bestyrelse (normalt to år efter at kommissionsmedlemmerne blev valgt). Kommissionen kan kontaktes via e-mail gro.ojetnull@onoisimok.atkele – Du er velkommen til at meddele dit kandidatur eller at sende forslag m.m.

Den nuværende valgkommission består af:

  • Paweł FISCHER-KOTOWSKI (Polen/Holland)
  • Rogier HUURMAN (Holland)
  • Alexandre RAYMOND (Frankrig/Brasilien)

Redaktører

Redaktørerne af TEJOs udgivelser arbejder som selvstændige kommissærer. De nuværende er: