Home > Komise a jejich členové

 

Komise

V TEJO fungují komise, v nichž pracují individuální členové TEJO. Podle předpisu výboru každý člen výboru TEJO musí být členem alespoň jedné komise. O práci v komisích čti v průvodci pro nové členy komisí. Rovněž se můžeš seznámit s průvodcem o vedení komisí. Pro další a specifičtější informace napiš na adresu příslušné komise. Zde můžeš vidět seznam všech emailových konferencí.

Komise pro vnější vztahy

TEJO je členem Evropského mládežnického fóra a Mezinárodního koordinačního setkání mládežnických organizací, kde spolupracujeme s ostatními evropskými a světovými mládežnickými organizacemi také cíleně na politické lobování. Komise pro vnější vztahy se stará o vnější vztahy TEJO.

Za vnější vztahy s OSN a Mezinárodním koordinačním setkáním mládežnických organizací zodpovídá Francesco MAURELLI (Itálie/Německo).

Za vnější vztahy s organizací UNESCO a UNITED zodpovídá Sasha MURR (Ukrajina/Velká Británie).

Vnější vztahy v Evropském mládežnickém fóru: volná pozice

Komise pro informování

Komise pro regionální činnost

TEJO ustavilo komise pro spojení aktivních členů, kteří žijí ve stejném regionu nebo ve stejné části světa. Cílem je, aby tito členové si mohli pravidelně vyměňovat zkušenosti, nápady a informace o své činnosti, pomoci iniciovat hnutí v sousedních zemích, kde momentálně nejsou aktivní esperantisté, vytvořit propagační materiály v národních jazycích, spoluorganizovat mládežnická setkání, semináře, společně se účastnit různých projektů atd. Chceš se zapojit do komise pro regionální činnost ve svém regionu? Znáš ostatní aktivní esperantisty ve své zemi nebo regionu, kteří by rádi spolupracovali? Kontaktuj nás: gro.ojetnull@rek

Komise pro kulturu

Kulturní komise TEJO má za cíl být místem setkávání ideí a lidí, jejichž cílem je posílit a rozrůst možnosti uměleckého vyjádření svých členů a mládežnického hnutí obecně. Literatura, hudba, plastika, fotografie a kinematografie jsou naší oblastí činnosti.

Komise pro školení aktivních členů

Tato komise spojuje lidi, kteří chtějí školit ostatní členy TEJO v nejrůznějších tématech nebo kteří se chtějí učit jak školit ostatní. Komisiono společně vymýšlí témata a plány pro školení probíhající během různých esperantských setkání. Máš schopnosti, které chceš sdílet s ostatními esperantisty? Chceš se učit jak úspěšně sdílet své schopnosti s ostatními nebo chceš pomoci ostatním stát se dobrými školiteli? Pak jsi vítán v komisi pro školení!

Komise pro Pasporta Servo

Komise pro činnost dospívajících

Komise TEJO pro činnost dospívajících vznikla v roce 2010 aby cílila na potřeby věkové kategorie, která se často “ztrácí” z esperantského hnutí. Mládež pod 18 let má ve skutečnosti málo příležitostí pro setkávání se s esperantisty: Mezinárodní dětský kongres má jinou cílovou skupinu, zatímco mládežnická setkání také nejsou úplně vhodná pro dospívající. Rovněž je malá nabídka různých projektů, které by cílily na dospívající. Přišel čas změnit tuto situaci!

Komise pro vědeckou a odbornou činnost

Komise TEJO pro vědeckou a odbornou činnost existuje proto, aby se mládež se zájmem o vědu a různé obory lidské činnosti mohla spojovat a pracovat ve svém oboru v esperantu. Mezi aktivitami komise je: (pomoci) publikovat články ve Scienca Revuo, zajistit stálou rubriku v časopisu Kontakto, organizovat vědecké přednášky během mládežnických setkání a spolupracovat s ostatními esperantskými vědeckými organizacemi. Pro spolupráci v této práci a/nebo návrhy nových oblastí činností, napiš na gro.ojetnull@afs!

Komisiono pro lidské zdroje

Pracujeme pro to, aby všichni mladí, kteří by rádi pracovali pro esperanto našli pro sebe vhodnou možnost to dělat v rámci TEJO. Abychom toho dosáhli, je důležité dávat pozor na transparenci TEJO, aby nováčci jak z internetového světa, tak ze setkání i z regionálních sekcí mohli pro sebe najít vhodnou možnost zapojení. Navíc je třeba všem zajistit práci v dobrých podmínkách, pokud možno informovaně, efektivně a v dobrém prostředí. Abychom toho dosáhli, usilujeme o rozvoj aktivních členů v oblasti řízení lidí, týmové práce a pro napomáhání efektivního předávání znalostí a zapojení tvoříme průvodce, pomocné materiály pro různé úkoly a role. Jsi nováček a nenacházíš dostatek informací? Jsi aktivní a máš co říct k těmto tématům? Napiš na gro.ojetnull@rh!

Komise pro možnosti pohybu

Komise pro vzdělávání

Volební komise

Volební komise je orgánem TEJO, jehož existence a fungování je popsáno v Předpisu o volbě vedení. Jejím úkolem je sbírat kandidatury do vedení (a také samostatně oslovit možné kandidáty), zhodnotit kandidáty a představit výboru návrhy na volbu nového veední. Volební komise pracuje ve stejném funkčním období jako vedení, takže je volena v lichých rocích (po volbě vedení) a pracuje do volby nového vedení (obvykle dva roky poté). Komisi je možné kontaktovat na emailu gro.ojetnull@onoisimok.atkele – pošlete své kandidatury (a návrhy apod.).

Aktuální volební komise má tyto členy:

  • Paweł FISCHER-KOTOWSKI (Polsko/Nizozemí)
  • Rogier HUURMAN (Nizozemí)
  • Alexandre RAYMOND (Francie/Brazílie)

Redaktoři

Jako samostatní komisaři pracují redaktoři publikací TEJO. Aktuálními redaktory jsou: