Home > Agadoj > Informado
radio

UEA-konto

Sendu monon al la UEA-konto TEJTEJ.

PayPal

 

Komisiono pri informado

Helpu por ke la mondo sciu pli pri TEJO kaj Esperanto! La komisiono pri informado atendas vin, helpu pri afiŝoj, retpaĝo, ideoj, sociaj retejoj, prelegoj, ktp. Skribu al informado@tejo.org!

Informiloj

Flugfolioj estas tre gravaj partoj de la varbadstrategio pri Esperanto. Ne nur ilia enhavo (allogaj informoj pri Esperanto, kontaktinformoj por interesiĝantoj) sed ankaŭ ilia aspekto tre gravas por efika informado. Por atingi diversajn celpublikojn estas bezonataj diversaj informiloj. Por atingi la junulojn, TEJO en 2012 kreis la unustilan informilon de TEJO, kiu estas por uzo en budoj de ĉiuj landaj sekcioj.

Retpaĝo tejo.org

La retpaĝo tejo.org estas la ĉefa ekstera bildo de TEJO kaj de junulara Esperantujo. De aprilo ĝis novembro 2014 okazis ĝia kompleta renovigo. Estis konceptita tute nova strukturo de la retpaĝo, estis instalita nova sistemo (WordPress), plenigita per informoj, ornamita per pluraj bildoj kaj jen provversio aperis en la reto la 20-an de novembro 2014. Nun daŭras ĝia testado jam en reala funkciado kaj do necesas ankoraŭ plibonigi ĝin. Ĉu vi volus kontribui al ĝia plibonigo? Vidu la paĝon tejo.org – kiel helpi?.

T-Ĉemizoj

Se vi deziras unu el la mojosaj t-ĉemizoj de TEJO aŭ de Kontakto, en la paĝo pri T-ĉemizoj eblas kontroli ĝian haveblecon kaj rekte mendi ĝin per la reta mendilo sube. Vi ankaŭ povas skribi por mendoj kaj informoj al oficejo@tejo.org. Daŭre haveblas pluraj modeloj kaj koloroj: aĉetu por vi, aŭ faru belan kaj utilan donacon al viaj karuloj! Per tiu ĉi eta ago, vi samtempe subtenos la asocion kaj ĝiajn aktivecojn. La gajnoj de vendado nuntempe iras al Fonduso Trampolino, kiu helpas TEJO-membrojn lanĉi siajn proprajn projektojn. Ni antaŭdankas vin!

Fot. kapa Łukasz Żebrowski, ĉefa Radio Polska Live, ambaŭ el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA